3 – 4 minuten

Overweeg je om te werken naast je opleiding, maar weet je nog niet hoe je dit kunt combineren? Een deeltijdopleiding kan de oplossing zijn. Steeds meer studenten kiezen ervoor om naast hun baan een deeltijdopleiding te volgen. Waarom dit gebeurt? Onder andere door de groeiende economie en de veranderende maatschappij.

Groeiende economie

Tijdens de economische crisis was het aantal deeltijdstudenten opvallend laag. De arbeidsmarkt was niet om naar huis te schrijven. Toen de banen niet voor het oprapen lagen, heeft dat veel studenten destijds doen besluiten om voor een voltijdopleiding te kiezen. Als er geen werk is, kun je je immers maar beter gaan focussen op het opdoen van kennis, zo dachten velen. Nu de economie groeit, is er weer veel meer vraag naar personeel. Hiermee gaat direct een verandering gepaard als je kijkt naar het aantal deeltijdstudenten. Zo is het aantal deeltijdstudenten de afgelopen twee jaar flink aan het groeien. Het lijkt erop dat veel mensen de combinatie van werken en leren aantrekkelijk vinden.

Een leven lang leren

Naast de groeiende economie is er nog een verklaring voor de sterke opmars van het studeren in deeltijd. Momenteel vindt er namelijk een maatschappelijke ontwikkeling plaats. Het wordt steeds gebruikelijker dat werkenden ‘een leven lang leren’. Ontwikkelingen volgen elkaar in een zodanig rap tempo op, dat je al snel achter de feiten aanloopt wanneer je kennis niet constant up-to-date is. Je moet als student dus wel meedoen met kennisvermeerdering, wil je aantrekkelijk blijven voor werkgevers. Een leven lang leren… hoe combineer je dat met het werkende leven?

Man werken en leren

Nieuwe manier van leren

De ontwikkeling van een leven lang leren gaat gepaard met een nieuw beeld van leren. Waar we het voorheen als vanzelfsprekend beschouwden dat studenten vier jaar lang achter elkaar voltijd gingen studeren, is dat beeld nu een stuk flexibeler geworden. Je bent er als student vrijer in om een studiepad te kiezen dat bij jouw situatie aansluit. Wanneer je een drukke periode op werk hebt, of een moeilijke privésituatie, dan heb je met een deeltijdopleiding een stuk meer flexibiliteit. Je kunt er vaak zelfs voor kiezen om losse modules te halen. Zo wordt het eenvoudiger om werken en leren te combineren.

Parttime werken en parttime studeren

Parttime studeren en parttime werken is zowel voor studenten als voor bedrijven een aantrekkelijke combinatie. Studenten die geld willen verdienen, hoeven met een deeltijdstudie niet de hele week te studeren en hebben meer vrijheid om hun week in te delen. Studenten kunnen hun opgedane kennis bovendien direct in de praktijk brengen, wat veel voldoening en werkplezier kan geven. Bedrijven hebben veel behoefte aan personeel en hebben aan deeltijdstudenten een goede, omdat zij op de hoogte zijn van de meest actuele kennis in het vakgebied. Er zijn zelfs werkgevers die studenten aansporen om deeltijd te studeren en daarnaast te gaan werken. Parttime studeren en parttime werken wordt dus steeds gebruikelijker.

Opleiding online volgen

Een groot voordeel van deeltijdopleidingen is dat ze vaak online te volgen zijn. Dat betekent dat je een deeltijdstudie grotendeels vanuit huis kunt volgen. Hierdoor kunnen studenten hun eigen tijden indelen en kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen om overdag te werken en ’s avonds te studeren. Het is ook mogelijk om in het weekend of juist in de ochtend te studeren. Je kunt vanuit huis studeren, maar bijvoorbeeld ook onderweg of vanuit de bibliotheek. Dit maakt het gemakkelijker om een haalbare weekindeling te maken.

Vrouw werken en leren

Best een uitdaging

Een deeltijd opleiding is een aantrekkelijke manier om werken en leren te combineren, maar het vraagt zeker wel de nodige inspanning van je. Omdat je als student in relatief weinig tijd veel theoretisch een praktische kennis op doet, is het best een uitdaging om gemotiveerd te blijven. Vooral als je naast de deeltijdopleiding een intensieve baan hebt. Dat vraagt om een slimme manier van leren. Een effectieve manier van leren kun je zelf ontwikkelen, maar ook de opleidingsinstellingen kunnen hieraan bijdragen.

Nieuwe manier van opleiden

Onderwijsinstellingen houden steeds meer rekening met deeltijdopleidingen en passen de manier van opleiden aan. Ze verpakken het voltijdonderwijs niet zomaar als een deeltijdopleiding, maar ze kijken naar de vraag van deeltijdstudenten, werkenden en hun werkgevers. De nieuwe manier van opleiden houdt in dat de modules relevant zijn voor de studenten, zodat zij de kennis goed in hun werk kunnen toepassen.

De populariteit zal aanhouden

De verwachting is dat de populariteit van deeltijdopleidingen de komende tijd zal aanhouden en misschien zelfs verder zal groeien. De verhouding van deeltijd- en voltijdstudenten zal daarmee steeds evenrediger worden. Dit lijkt mij een zeer positieve ontwikkeling van de economie.

Spreekt een deeltijdopleiding jou aan?