HBO Lerarenopleiding Wiskunde

HBO Lerarenopleiding Wiskunde

Vind jij wiskunde interessant en lijkt het je leuk om je enthousiasme voor het vak over te brengen op anderen? Dan kun je bij LOI de hbo-bachelor lerarenopleiding wiskunde volgen. Je leert leerlingen probleemoplossend en analytisch te denken. Bovendien geef je door het onderwijzen van dit vak leerlingen een goede basis voor hun vervolgopleiding. Als leraar doe je meer dan alleen onderwijzen. Je bent ook een coach en begeleider voor de leerlingen. Dit maakt het vak van docent een veelzijdig beroep.

Bekijk hieronder bij welke onderwijsinstellingen je terecht kan voor de Lerarenopleiding Wiskunde en zet vandaag nog de eerste stap richting het onderwijs!

Overzicht en prijsvergelijking cursussen en thuisopleidingen HBO Lerarenopleiding Wiskunde

NTI biedt GEEN Lerarenopleiding Wiskunde aan

NTI Thuisopleidingen, MBO, HBO, Cursussen

LOI HBO Lerarenopleiding Wiskunde aan
LOI Thuisopleidingen, MBO, HBO, Cursussen
€179,00 p/m
NHA biedt GEEN Lerarenopleiding WiskundeNHA Thuisopleidingen, MBO, HBO, Cursussen
Laudius biedt GEEN  Lerarenopleiding Wiskunde aanLaudius Thuisopleidingen, MBO, HBO, Cursussen  

Wat doe je bij de thuisopleiding HBO Lerarenopleiding Wiskunde?

In de propedeusefase van de opleiding krijg je vakken als pedagogiek en vakdidactiek, waarbij je inzicht krijgt in de belevingswereld van de leerlingen en ontdekt hoe je hen als docent de leerstof zo goed mogelijk bijbrengt. Je volgt het vak onderwijskunde. In dit vak staat het vormgeven van de lessen centraal. Je leert ook welke rol onderzoek speelt in een school en hoe je effectief kunt communiceren. Daarnaast krijg je wiskundige vakken, zoals getaltheorie, wiskundige analyse en euclidische meetkunde. Tijdens de propedeuse doe je twee stageopdrachten.

In de hoofdfase leer je omgaan met leerlingen, cultuur en religie van leerlingen en leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Je leert leerlingen op een juiste manier te toetsen en volgt het vak Onderwijskunde II, dat ingaat op de rol van de school in de kwaliteit van het onderwijs en de rol van de leraar daarbij. Je gaat bovendien dieper in op de vakdidactiek van wiskunde. Je kiest tijdens de opleiding voor een afstudeerrichting. Kies je voor (v)mbo, dan volg je de vakken leerlingenzorg, onderwijskunde en pedagogiek voor (v)mbo. Ook krijg je rekendidactiek en professionalisering van de leraar. Kies je voor havo? Dan krijg je leerlingenzorg, onderwijskunde en pedagogiek voor havo en je leert talenten bij leerlingen te ontdekken en hierop in te spelen. Daarnaast volg je een module over internationalisering, waarbij je leert hoe je je deskundigheid in het buitenland kunt inzetten.

Behalve onderwijskundige vakken, krijg je diverse wiskundige vakken, zoals discrete wiskunde. Hierbij staan telbare verzamelingen, structuren en objecten centraal. Ook volg je Analyse II, waarbij je leert primitieve functies te bepalen en Analyse III over de parametervoorstelling. Daarnaast krijg je vakken als kansberekening, beschrijvende statistiek (waarmee je met grote hoeveelheden gegevens werkt), verklarende statistiek (waarbij je met steekproeven werkt), ruimtemeetkunde, lineaire algebra, complexe functies en lineair programmeren. bij de hoofdfase horen er verschillende stageopdrachten.

In de afstudeerfase doe je een Leraar-in-opleiding stage. Aan het einde doe je een afstudeeropdracht waarbij je onderzoek doet naar een lesopzet en deze voorbereidt met de kennis en vaardigheden die je hebt. Ook geef je de les aan een groep leerlingen.

Wat weet je na afloop van een cursus HBO Lerarenopleiding Wiskunde?

  • Je kunt op een pedagogische en vakdidactische manier omgaan met leerlingen, docenten en je weet welke rol de school hierin speelt.
  • Je weet hoe je wiskundelessen en wiskundetoetsen kunt vormgeven.
  • Je kunt effectief communiceren.
  • Je hebt een uitgebreide wiskundige kennis.
  • Je kunt omgaan met verschillende soorten leerlingen, zoals leerlingen met verschillende culturen en religies, leerlingen met problemen en leerlingen met talenten.
  • Je weet hoe je je kennis en vaardigheden als docent in het buitenland in zou kunnen zetten.
Welke beroepen kan je doen na de thuisopleiding HBO Lerarenopleiding Wiskunde?

Je kunt als tweedegraads docent les gaan geven op een middelbare school aan leerlingen op het vmbo, de eerste drie klassen van de havo en het vwo en aan volwassenen in het BVE-veld. Daarnaast kun je je bezighouden met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld als mentor of met de organisatie van diverse schoolactiviteiten.

Welke thuisopleidingen zijn vergelijkbaar met HBO Lerarenopleiding Wiskunde?

De voordelen van Thuis HBO Studies t.o.v. Klassikale HBO Opleidingen op een rij:

  • Geen toelatingsexamens, voor-diploma’s of selecties aan de poort benodigd: iedereen kan direct starten!
  • Bepaal je eigen studietempo bij elke thuiscursus: jij bepaalt zelf of je bijv. 3, 6 of 12 maanden over je cursus doet!
  • Je eigen mentor, coach en portal tot je beschikking: alle sleutels in handen om thuis je individuele studie te begeleiden met professionele tools
  • Interessante acties bij het bestellen via Thuis-Opleiding.nl. Onze partners NTI, NHA en LOI bieden welkomstcadeaus, kortingen, niet gehaald lesgeld terug, gratis examen en certificaat, gratis proeflessen en ga zo maar door!